Blue Ridge Mountains

Warrenton Virginia, Blue Ridge Virginia, Fauquier Virginia, Virginia

Sunset behind the blue ridge mountains, orange and pink horizon fades to evening sky above the mountains